Topp

Urædd Ski

Urædd Skiklubb ble på årsmøtet vedtatt overført til IF Urædd Allianseidretteslag.

Det er pr 2014 liten aktivitet i Urædd Skiklubb. Kontaktpersoner for IF Urædd Allianseidrettslag finner du her.